Regulamin konkursu "Najładniejszy motocykl 2013r - Senda.pl"

#1
§ 1.
Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu "Najładniejszy motocykl 2013 roku - Senda.pl" na portalu społecznościowym Facebook.com.
2.Organizatorem konkursu jest forum Senda.pl
3.Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego motocykla,motoroweru wybranego przez jury czyli grupę zamkniętą VIP.

§ 2.
Zasady i przebieg konkursu

1.Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która:
- Skończyła 13 lat,
- posiada niezbanowane konto na forum: http://www.senda.pl ,
- posiada status „Fana” na fanpage Senda.pl na portalu Facebook.com,
- poprawnie wykona Aktywność
- wyrazi zgodę na udostępnienie na fanpage Senda.pl swojego imienia i nazwiska w razie zajęcia 1,2 i 3 miejsca.
2.W konkursie nie mogą brać udział moderatorzy i użytkownicy posiadając rangę VIP na forum.
3.Aby wziąć udział należy:
- Wysłać zdjęcie swojego motocykla bądź motoroweru pod adres mailowy: [email protected] dołączając do niego opis + nick na forum. Temat wiadomości powinien zawierać frazę: "KONKURS SENDA.PL - Jestem właścicielem tego pojazdu i wyrażam zgodę na jego publikację.".
3.Zwiększenie szansy wygranej następuje poprzez zebranie odpowiedniej ilości kliknięć "Lubię to!" pod swoim zdjęciem konkursowym.
4.Konkurs składa się z 2 etapów. Pierwszy etap - Największa ilość kliknięć "Lubię to!" wyłania 3 najlepsze zdjęcia, które w etapie drugim zostaną wyzerowane z komentarzy i kliknięć "Lubię to!". W etapie drugim rywalizacja zaczyna się od początku i administratorzy wraz z użytkownikami z grupy "VIP" forum Senda.pl wyłonią jednego zwycięzce.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na FanPage Senda.pl na portalu Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 3.
Nagrody

1.W konkursie do wygrania jest:
- Gąbka Renthal na kierownicę/fatbar (niebieska),
- Ranga VIP o ważności 12 miesięcy,
- ranga VIP o ważności 6 miesięcy,
- 50 punktów reputacji, które zostaną dodane do danego profilu.
2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w Okresie trwania Konkursu.
3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 21 Grudnia 2013 roku na tablicy fanpage Senda.pl (http://www.facebook.com/SendaPL)
4. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
5. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na wartość pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.

§ 4.
Zasady oddawania głosów.


1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Etap pierwszy to eliminacje, spośród których nasi Fani wyłonią trzech finalistów, poprzez klikanie "Lubię to!" pod zdjęciami konkursowymi.
4. Do etapu drugiego przechodzą użytkownicy, których zdjęcia uzyskały najwięcej kliknięć "Lubię to!".
5. Etap drugi - finałowy, rozstrzygnie się pomiędzy trzema zdjęciami, które uzyskały najwięcej like'ów.
6. Zwycięzca w etapie drugim zostanie wyłoniony poprzez głosowanie użytkowników forum Senda.pl o statusie VIP, Emeryt, Moderator oraz Administrator.
7. Każdy z głosujących ma prawo do oddania jednorazowo jednego głosu na dane zdjęcie.


§ 4.
Postanowienia końcowe.


1. Każdy biorący udział ma prawo do zgłoszenia tylko jednego zdjęcia konkursowego.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zdjęciach konkursowych.
3. Organizator konkursu ma prawo do wycofania konkursu, bez podania przyczyny.
4. Start Konkursu
Etap pierwszy : 2.11.2013 godz. 18.00 - 30.11.2013 godz. 18.00
Etap drugi-finał : 2.12.2013 godz. 18.00 - 15.12.2013 godz.18.00
5. Ze zwycięzcą skontaktujemy się poprzez drogę mailową.